Sự kiện

Kết quả sự kiện Bá Chủ Huyết Lâu - Máy chủ Icarus

Kết quả sự kiện BÁ CHỦ HUYẾT LÂU

ICARUS

 

 
# Nhân vật Điểm Huyết Lâu Reset Level Lớp nhân vật
1 GiangTran 349 106 400 Tiên Nữ
2 SpiderMan 332 106 400 Thiết Binh
3 HaiBeo 222 106 400 Tiên Nữ