Sự kiện

Kết quả sự kiện Bá Chủ Huyết Lâu - Máy chủ LostTower

Kết quả sự kiện Bá Chủ Huyết Lâu

LostTower


 

# Nhân vật Điểm Huyết Lâu Reset Level Lớp nhân vật
1 GauSiDa 441 92 400 Tiên Nữ
2 Elfchien1 419 92 400 Tiên Nữ
3 CaravenA 328 92 400 Thiết Binh