Sự kiện

Kết quả sự kiện Bang Hội Khắc Tinh Boss - Máy chủ Icarus

Kết quả sự kiện BANG HỘI KHẮC TINH BOSS

ICARUS

 

 
# Bang Hội Chủ Hội Điểm Boss+ Mem+ Newbie+ Logo
GERMANY OptimusELF 10577 19 0
BAOAE CongTuHL 9781 40 0
CUTCUT IIIllllI 8574 15 0