Sự kiện

Kết quả sự kiện Bang Khắc Tinh Boss - Máy chủ LostTower

Kết quả sự kiện Bang Khắc Tinh Boss

LostTower


 

# Bang Hội Chủ Hội Mem+ Điểm Boss+ Logo
THANLONG BDSNamViet 40 7718
CongAnXa Captain 38 5289
America Sony 23 2091