Sự kiện

Kết quả sự kiện Thống Lĩnh Bang Hội - Máy chủ Icarus

Kết quả sự kiện THỐNG LĨNH BANG HỘI

ICARUS

 

 
# Bang Hội Chủ Hội Cấp Master+ Mem+ Newbie+ Logo
BAOAE CongTuHL 15918 40 0
1MinhTa 1ThienHa 13376 40 0
FULLDAME 1Dame 10645 40 0