Sự kiện

Kết quả sự kiện Vua Hỗn Nguyên Lâu - Máy chủ Icarus

Kết quả sự kiện VUA HỖN NGUYÊN LÂU

ICARUS

 

 
# Nhân vật Điểm Hỗn Nguyên Lâu Reset Level Lớp nhân vật
1 GiangTran 612 106 400 Tiên Nữ
2 MeMe 401 106 245 Tiên Nữ
3 VoIkath 242 106 400 Tiên Nữ