Sự kiện

Kết quả sự kiện Vua Hỗn Nguyên Lâu - Máy chủ LostTower

Kết quả sự kiện Vùa Hỗn Nguyên Lâu

LostTower


 

# Nhân vật Điểm Hỗn Nguyên Lâu Reset Level Lớp nhân vật
1 EfTop 343 90 95 Tiên Nữ
2 PeUt 325 91 195 Phù Thủy
3 PeVic 162 91 243 Thuật sĩ